Tävlingsregler

I FCH-Cup är alla lag välkomna som åldersklasserna anger. Enda villkoret är att föreningen finns registrerad hos respektive nations innebandyförbund.
Turneringen inleds med gruppspel för att sedan övergå till slutspel. Alla lag är garanterade 3 matcher. Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser följs om inget annat anges.

Speltid
2×15 min i alla matcher!
I slutspelet: sista minuten i sista perioden spelas med effektiv tid vilket innebär att tiden stoppas vid varje avblåsning. 
Periodpausen är mycket kort då turneringens pressade tidsschema måste följas.

Uppvärmning
Lagen kan inte kräva tid för uppvärmning på spelplanen. Lagen bistår själva med bollar till uppvärmning.

Matchdräkter
Om båda lagen har liknande färg på dräkterna ansvarar laget som är uppsatt som bortalag att byta tröjor.

Sammanslagning av åldersklasser
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop två åldersklasser om antalet anmälda lag blir för lågt. De berörda lagen kommer då att kontaktas och tillfrågas, vid eventuella avanmälningar i samband med detta betalas anmälningsavgiften tillbaka.

Dispenser
Det är fritt för alla lag att använda maximalt två spelare per match som är maximalt ett år äldre än vad spelklassen avser. Man får ha flera överåriga spelare i truppen men bara två får användas varje match. Denna regel är inte till för att “spetsa” laget utan finns för att ge alla chansen att vara med och spela. Tänk på Fair Play!

Poängberäkning
Segrande lag i gruppspelsmatcher får 3 poäng. Oavgjord match ger 1 poäng till vardera lag. Förlorande lag får 0 poäng.

Gruppplacering
Vid lika poäng avgörs placering så här:
1) total målskillnad
2) totalt antal gjorda mål
3) Inbördes möte

I slutspelet gäller: Vid oavgjort resultat avgörs matchen via tre växelvis lagda straffar per lag av tre olika spelare. Om lagen fortfarande är lika gäller ett straffslag i sänder per lag. Vilken spelare som helst får lägga straff i skiljestraffarna. Dock måste alla spelare lagt innan en spelare får lägga sin andra i skiljestraffarna.

Protester
Eventuella protester skall skriftligen lämnas in till tävlingsledningen på Helsingborg Arena senast 60 minuter efter avslutad match. Protestavgiften är 1 000 kronor och lämnas samtidigt som protesten. Vid beviljande av protesten betalas pengarna tillbaka.

Walk-Over (WO)
Om ett lag är mer än 10 min försenat till match från angiven starttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO fattas av domaren för den aktuella matchen.

Kan spelare delta i flera lag?
Om en förening anmäler två lag i samma åldersklass är det inte tillåtet att spela för båda lagen. Däremot får en spelare från ett yngre lag delta i en högre åldersklass för samma förening.

Time out
Är enbart tillåtet under slutspelet.